[ praca ]
Oferujemy stałą pracę

Jakich pracowników poszukujemy?

  • pomocnik lakiernika meblowego
  • stolarz, montażysta

Od wszystkich kandydatów oczekujemy:

  • Zdolności manualnych.
  • Kreatywności i innowacyjności – ciągłego dążenia do odnajdowania właściwych sposobów działania i realizacji  zamierzonych celów. Wykorzystywania wiedzy i wyobraźni, aby wprowadzać w życie nowe pomysły i rozwiązania.
  • Współpracy – umiejętności porozumiewania się z ludźmi, łatwości nawiązywania kontaktów oraz budowania trwałych relacji.
  • Samodzielności – rozumianej jako umiejętność i gotowość do dostrzegania i nie pomijania problemów, a także nieunikania podejmowania decyzji w powierzonym im obszarze.
  • Elastyczności – umiejętności szybkiego dostosowania do zmieniających się sytuacji, warunków pracy i otoczenia. Akceptowania zmian i odnajdywania najlepszych rozwiązań w celu realizacji wyznaczonych zadań.
  • Umiejętności rozwiązywania problemów, pozyskiwania i selekcji informacji – zdolności rozpoznawania i definiowania problemów w oparciu o analizę sytuacji i własną intuicję. Wyciągania logicznych wniosków i odnajdywania właściwych rozwiązań.
  • Ciągłego doskonalenia się – stałego inwestowania we własny rozwój poprzez zdobywanie doświadczeń w trakcie pracy. Oczekujemy także, aby nasi pracownicy przyczyniali się do powstawania i utrzymywania twórczej atmosfery w pracy.

KONTAKT

Proszę o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres e-mail: telma@telma-meble.pl